Herroepingsrecht & Privacyverklaring

4. Herroepingsrecht per 13 juni 2014

4.1. Tijdens de zichttermijn van 15 dagen (incl. za/zon- & feestdagen) heeft de klant een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruikt wordt gemaakt.
4.2. De zichttermijn van 15 dagen (incl. za/zon- & feestdagen) begint met de ontvangst van deze herroepingclausule, echter niet voordat de goederen bij de klant zijn bezorgd.
Om gebruik te maken van het herroepingrecht dient de klant Total-Luxury de annulering schriftelijk (brief of e-mail) en binnen de gestelde termijn toe te sturen, waarop Total-Luxury aangeeft op welke wijze het artikel retour gezonden kan worden, tenzij anders aangegeven door Total-Luxury.
Stuurt u ons een mail, waarin u uw naam, uw adres, uw bankrekeningnummer en het desbetreffende bestelnummer vermeld met de opmerking, dat u uw bestelling wilt herroepen c.q. annuleren.
Mocht het artikel reeds zijn verzonden dan kan het artikel met een nieuwe pakketzegel worden geretourneerd, mits ongebruikt, ongeschonden en in de originele verpakking naar ons kantooradres
Kreekdijk 43, 4758 TM Standdaarbuiten (NB).
De verzendkosten blijven v.r.v. de koper.

Als datum van binnenkomst geldt de datum van de poststempel.

4.3. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Total-Luxury heeft teruggezonden, is de koop een feit.
4.4. Om gebruik te maken van uw herroepingrecht dient de klant zich tot de klantenservice van Total-Luxury ( info@total-luxury.nl)
Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken ) te wenden.
De klant kan de annulering ook per post sturen:
VDC Total-Luxury
T.a.v. Afd. klantenservice
Kreekdijk 43
4758 TM Standdaarbuiten (NB)
Nederland

4.5. Indien de geleverde artikelen duidelijke materiaal- of fabrieksfouten, waartoe ook transportschades worden gerekend, vertonen dient de klant dit onmiddellijk, in ieder geval binnen de termijn van 2 dagen na levering, schriftelijk bij de klantenservice van Total-Luxury aan te geven.
 
4.6. Het retourrecht geldt niet voor artikelen die naar wens van de klant zijn aangepast (bijvoorbeeld met logo of naam op het artikel o.d.), afgeprijsde artikelen, tenzij anders overeengekomen per e-mail.

Gevolgen van de herroeping
4.7. In het geval van een herroeping worden reeds betaalde bedragen en eventueel gebruik met elkaar verrekend. De klant deelt in dit geval - indien niet reeds bij Total-Luxury bekend - zijn bankgegevens mee. Kan de klant het ontvangen product niet, gedeeltelijk of alleen in slechte toestand terugbezorgen, dient de klant de waarde hiervan te vergoeden. Dit geldt niet wanneer de verslechtering van het product uitsluitend is te wijten aan het controleren van het product, zoals deze bijvoorbeeld bij een koop in een winkel zou hebben plaatsgevonden. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie).
4.8. De kosten van terugzending zijn en blijven voor rekening van de klant, tenzij anders per e-mail met Total-Luxury overeengekomen.
4.9. De artikelen dienen met een nieuwe pakketzegel te worden geretourneerd aan het onderstaande adres:
VDC Total-Luxury
T.a.v. Afd. klantenservice
Kreekdijk 43
4758 TM Standdaarbuiten (NB)
Nederland

4.10. Bij vooruitbetaling betaalt Total-Luxury het aankoopbedrag exclusief de verzendkosten voor het toezenden binnen 14 dagen aan de klant terug. De artikelen mogen echter ook binnen de aangegeven herroepingsperiode gratis retour worden gebracht op het kantooradres.
 
 

Privacyverklaring

0Privacyverkl.

Over privacy mag wat ons betreft geen onduidelijkheid bestaan. Hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan staat in onze privacyverklaring. We bieden transparantie over welke gegevens we verzamelen, over hoe we die gebruiken, en hoe lang we de gegevens bewaren. 
U hoeft niets te doen !  Wij hebben ons Privacy- en Cookiebeleid bijgewerkt, welke van kracht zijn vanaf 25 mei 2018. (Zie onze Algemene Voorwaarden art. 11.1 & 11.2)

We hopen dat deze updates het voor u gemakkelijker maken om te begrijpen hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt en welke keuzes en controle u heeft over die informatie.