Algemene voorwaarden

Leveringswoorwaarden:

Wij leveren enkel na ontvangst van betaling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Verzendkosten: - per brievenbuspost (mits mogelijk) - 4,35 euro.
Deze wijze van verzenden wordt gedaan ten gunste van de klant, echter tevens voor risico en aansprakelijkheid van de klant.

Verzendkosten Pakketpost:
Gewicht Tarief (incl. btw)
0 < 10 kg - 6,55 euro . (mits afmeting kleiner dan 1 meter)
10 < 30 kg - 13,90 euro.
Verzekerd verzenden - 14,45 euro.

NB: Ondanks de track-and-tracecode kunnen wij aflevering door Post NL niet voor 100% garanderen met het verzenden van een Basispakket.
Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor het niet afleveren door Post NL of een sub-contractor.
Wel bieden wij de mogelijkheid uw pakket verzekerd te laten verzenden voor extra zekerheid m.b.t. verzending en levering.
We vragen de geadresseerde altijd om te tekenen voor ontvangst.
De kosten hiervan zijn 14,45 euro.
Kiezen voor Verzekerservice is kiezen voor extra zekerheid.

Verzenden buiten Nederland
Wij verzenden tevens naar Belgie, waarbij de pakketkosten
tot 2 kg. 13,50 euro en 2 tot 5 kg. 19,50 euro zijn.
Boven 5 kg. zijn de verzendkosten 25,00 euro.
NB: Deze tarieven gelden, mits het pakket een afmeting heeft van minder dan een meter!

SHIPPING-COSTS ABROAD
We advise you kindly to contact us by e-mail: total-luxury@outlook.com
 
Algemene voorwaarden:

Algemene Voorwaarden voor Nederland en België van:

VDC Total-Luxury
Kreekdijk 43
4758 TM Standdaarbuiten (NB)
Nederland
T: +31 (0)6-13690130 (ma/vrij tijdens van 10.00-18.00 uur)
E: Total-luxury@outlook.com
W: www.Total-Luxury.nl

KvKnr. 17141241.
BTWnr.NL001642633B49

1. Definities
Algemene Voorwaarden:

1.1. VDC Total-Luxury, Kreekdijk 43, 4758 TM Standdaarbuiten, NL. (Kantoor)

1.2. Klant: de koper van goederen, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen aan en overeenkomsten met Total-Luxury, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2.2. Het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Total-Luxury. Alle uitingen van Total-Luxury op de website gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
3.2. De klant ontvangt een bevestiging c.q. factuur van de bestelling per e-mail (orderbevestiging).

3.3. De overeenkomst met Total-Luxury komt tot stand op het moment dat Total-Luxury het aanbod heeft geaccepteerd door de producten te verzenden en de verzending naar de klant via een tweede e-mail heeft bevestigd (verzendbevestiging). De koopovereenkomst komt dus tot stand op het moment dat Total-Luxury een verzendbevestiging voor de artikelen heeft gestuurd.
3.4. De overeenkomst wordt door Total-Luxury opgeslagen, zodat de koopovereenkomst afgehandeld kan worden. Afgezien van de verstuurde verzendbevestiging is dit opgeslagen koopcontract voor de klant alleen toegankelijk, indien deze een bijzondere interesse in een nieuwe overdracht kan aantonen.
3.5. Total-Luxury kan niet worden gehouden aan aanbiedingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.
3.6. De verkoop van de aangeboden artikelen geschiedt uitsluitend aan personen met een handelingsbekwame leeftijd. Total-Luxury levert aan particulieren en aan bedrijven.
3.7. Total-Luxury behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

4. Herroepingsrecht per 13 juni 2014

4.1. Tijdens de zichttermijn van 15 dagen (incl. za/zon- & feestdagen) heeft de klant een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruikt wordt gemaakt.
4.2. De zichttermijn van 15 dagen (incl. za/zon- & feestdagen) begint met de ontvangst van deze herroepingclausule, echter niet voordat de goederen bij de klant zijn bezorgd.
Om gebruik te maken van het herroepingrecht dient de klant Total-Luxury de annulering schriftelijk (brief of e-mail) en binnen de gestelde termijn toe te sturen, waarop Total-Luxury aangeeft op welke wijze het artikel retour gezonden kan worden, tenzij anders aangegeven door Total-Luxury.
Stuurt u ons een mail, waarin u uw naam, uw adres, uw bankrekeningnummer en het desbetreffende bestelnummer vermeld met de opmerking, dat u uw bestelling wilt herroepen c.q. annuleren.
Mocht het artikel reeds zijn verzonden dan kan het artikel met een nieuwe pakketzegel worden geretourneerd, mits ongebruikt, ongeschonden en in de originele verpakking naar ons kantooradres
Kreekdijk 43, 4758 TM Standdaarbuiten (NB).
De verzendkosten blijven v.r.v. de koper.

Als datum van binnenkomst geldt de datum van de poststempel.

4.3. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Total-Luxury heeft teruggezonden, is de koop een feit.
4.4. Om gebruik te maken van uw herroepingrecht dient de klant zich tot de klantenservice van Total-Luxury ( info@total-luxury.nl)
Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken ) te wenden.
De klant kan de annulering ook per post sturen:
VDC Total-Luxury
T.a.v. Afd. klantenservice
Kreekdijk 43
4758 TM Standdaarbuiten (NB)
Nederland

4.5. Indien de geleverde artikelen duidelijke materiaal- of fabrieksfouten, waartoe ook transportschades worden gerekend, vertonen dient de klant dit onmiddellijk, in ieder geval binnen de termijn van 2 dagen na levering, schriftelijk bij de klantenservice van Total-Luxury aan te geven.
 
4.6. Het retourrecht geldt niet voor artikelen die naar wens van de klant zijn aangepast (bijvoorbeeld met logo of naam op het artikel o.d.), afgeprijsde artikelen, tenzij anders overeengekomen per e-mail.

Gevolgen van de herroeping
4.7. In het geval van een herroeping worden reeds betaalde bedragen en eventueel gebruik met elkaar verrekend. De klant deelt in dit geval - indien niet reeds bij Total-Luxury bekend - zijn bankgegevens mee. Kan de klant het ontvangen product niet, gedeeltelijk of alleen in slechte toestand terugbezorgen, dient de klant de waarde hiervan te vergoeden. Dit geldt niet wanneer de verslechtering van het product uitsluitend is te wijten aan het controleren van het product, zoals deze bijvoorbeeld bij een koop in een winkel zou hebben plaatsgevonden. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie).
4.8. De kosten van terugzending zijn en blijven voor rekening van de klant, tenzij anders per e-mail met Total-Luxury overeengekomen.
4.9. De artikelen dienen met een nieuwe pakketzegel te worden geretourneerd aan het onderstaande adres:
VDC Total-Luxury
T.a.v. Afd. klantenservice
Kreekdijk 43
4758 TM Standdaarbuiten (NB)
Nederland

4.10. Bij vooruitbetaling betaalt Total-Luxury het aankoopbedrag exclusief de verzendkosten voor het toezenden binnen 14 dagen aan de klant terug.

5. Garantie
5.1. Al hetgeen in dit artikel wordt bepaald omtrent de garantie van producten geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de klant toekent.
5.2. De garantie vervalt als er reparaties door derden zijn verricht, de gebreken zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik, het artikel slecht onderhouden is of als er sprake is van nalatigheid.
5.3. Voor alle gebreken of fouten van artikelen die optreden tijdens de wettelijk bepaalde garantietermijn bestaat voor de klant de mogelijkheid te kiezen uit reparatie, vervanging of een (deel-)vergoeding van de aankoopprijs.

Behalve levering van goede kwaliteit kan Total-Luxury geen aansprakelijkheid accepteren.
5.4. Het recht op garantie, financiële compensatie of vermindering van het aankoopbedrag bestaat alleen indien de tegenaanspraak onbetwist rechtsgeldig wordt verklaard of schriftelijk door

Total-Luxury is erkend.
5.5. De wettelijk bepaalde garantietermijn bedraagt 6 maanden na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

6. Prijzen
6.1. De prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn geldig.
6.2. Alle prijzen zijn in euro´s en inclusief het in Nederland geldende BTW-percentage.
6.3. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het versturen van de order wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via de website van Total-Luxury gecommuniceerd.
6.4. De verzendkosten binnen Nederland worden op de homepage van de website aangegeven. Verzendkosten van bestellingen binnen België en Luxemburg worden tevens aangegeven bij de Leveringsvoorwaarden.

6.5. Total-Luxury hanteert geen minimumbedrag m.b.t. het bestellen, tenzij anders is aangegeven.

6.6. Indien een levering vanwege logistieke of technische redenen in meerdere zendingen plaatsvindt of boven 10 kg / 1 meter meet, worden de verzendkosten op aanvraag en van tevoren geoffreerd.

6.7. Bij bestellingen die niet direct via de online shop zijn gedaan, maar bijvoorbeeld via fax, brief, telefoon of e-mail, gelden dezelfde leveringsvoorwaarden, tenzij anders is aangegeven.

7. Levering en levertijd
7.1. Op voorraad zijnde producten worden door Total-Luxury in beginsel zo snel als mogelijk na ontvangst van betaling verstuurd. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
Mocht Total-Luxury de betaling inmiddels ontvangen hebben, dan zal Total-Luxury per ommegaande de gedane betaling terugstorten.

7.2. Indien Total-Luxury een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Afhankelijk van de leveringssituatie op de markt, behoudt Total-Luxury zich het recht voor de levering op te schorten.

8. Betaling
8.1. De klant kan bij Total-Luxury betalen via:
a. iDEAL
iDEAL is een veilige vorm van internetbankieren, waarbij de klant tijdens de bestelling naar de internetbankiersite van zijn bank wordt geleid. In de vertrouwde omgeving van de bank kan de klant de betaling van zijn bestelling veilig afhandelen. Nadat de klant een bevestiging van zijn bank heeft ontvangen keert de klant terug naar Total-Luxury .com en ontvangt een bestelbevestiging.
iDEAL werkt samen met deze Nederlandse banken: ABN Amro, ASN Bank, Fortis, Friesland Bank, ING, Rabobank, SNS Bank en SNS Regio Bank.
b. Vooruitbetaling per telebankieren of overschrijven
Bij vooruitbetaling maakt de klant direct na het bestellen het totaalbedrag van de bestelling over. Een bestelling wordt zeven dagen voor de klant gereserveerd. Nadat de betaling door Total-Luxury is ontvangen, wordt de bestelling per omgaande automatisch naar de klant verstuurd. Bij de overschrijving moet altijd het bestel- of factuurnummer worden vermeld. Hierdoor kan de betaling door Total-Luxury snel en makkelijk aan de order worden gekoppeld. Maak het bedrag over op onderstaande rekening:
IBANnr.: NL052 RABO0123598168
BIC: RABONL2U
t.a.v. TL Van Dongen, Standdaarbuiten.
c) Contant bij afhaling.
Na het maken van een afhaalafspraak is het mogelijk de bestelling op ons kantooradres af te halen.
De artikelen moeten nl. worden meegebracht vanaf het magazijn elders.
U dient contant te betalen bij afhaling, aangezien het niet mogelijk is te pinnen op ons kantooradres.

8.2. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.
8.3. Indien de klant bij uitzondering wel de goederen heeft ontvangen voor ontvangst van betaling, moeten de verschuldigde bedragen binnen de overeengekomen termijn van 7 dagen worden betaald.

9. Tegoedbonnen
9.1. Bij het inleveren van een tegoedbon (ook genoemd voucher, waarde- of kadobon) dient de klant op de specifiek geldende voorwaarden zoals het minimum bestelbedrag, de geldigheidsduur, etc. te letten.
9.2. Per bestelling kan slechts één tegoedbon of één korting worden gebruikt.
9.3. Een verzilvering of verrekening achteraf is niet mogelijk.
9.4. Het doorverkopen van tegoedbonnen of kortingen is niet toegestaan.

10. Eigendomsvoorbehoud
10.1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Total-Luxury verschuldigd is, heeft voldaan.
D.w.z. de goederen blijven eigendom van Total-Luxury, zolang er niet aan de betaling is voldaan.
Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

11. Privacybeleid
11.1. Total-Luxury respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website.
Gegevens van de klant worden niet aan derden verstrekt, tenzij anders vermeld wordt.
Mailing vindt enkel plaats na schriftelijke goedkeuring van de klant per e-mail.
 
11.2

Deze Privacyverklaring wordt gebruikt door Total-Luxury.nl

Via de website www.Total-Luxury.nl worden privacygevoelige gegevens verwerkt.Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt.

Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door ons op verschillende manieren verzameld. Zo kunt u bijvoorbeeld via onze website artikelen bestellen, waarbij wij u vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de bestelling af te ronden.

 

Daarnaast kunt u een account aanmaken op onze website, om inzicht in uw bestellingen te verkrijgen en uw verlanglijstje bij te houden. Ook bij het bekijken van onze website op verschillende apparaten zoals een smartphone, een tablet, of een computer, e.d. worden er persoonsgegevens verzameld.

 

Verder is het mogelijk dat u ons benadert met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met u opnemen om de vraag of klacht te behandelen.

 

Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen (zoals Facebook, Twitter en Pinterest), bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen uw accountnaam zodat wij op uw bericht kunnen reageren.

Wanneer u gebruik maakt van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken (mede-afhankelijk van de gegevens die u zelf invult door bijvoorbeeld een bestelling te plaatsen, deel te nemen aan prijsvragen of door het aanmaken van een account):

 

 • Naam en Voorna(a)m(en);
 • Geslacht;
 • (factuur)Adres;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • Email adres;
 • Technische gegevens van de apparatuur die u gebruikt (bijvoorbeeld van uw smartphone/laptop/tablet of een kiosk uit de winkel), zoals IP-adres, MAC-adres en de gebruikte software;
 • Uw surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van jouw bezoek op onze website;
 • Betaalgegevens;
 • Aankoopgeschiedenis;
 • Inloggegevens van uw account.

 

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 

 • om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website;
 • om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan;
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van digitale nieuwsbrieven en/of post;
 • om u gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op de website van Kwantum en websites van derden op basis van uw interesses en uw (online) aankoopgeschiedenis;
 • om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van uw interesses en uw (online) aankoopgeschiedenis (zie ook het kopje profilering);
 • om uw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we u kunnen bereiken wanneer u iets gewonnen hebt;
 • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • om (op individueel niveau) onze website, winkels, assortiment en onze dienstverlening zowel in de winkel als online te verbeteren. Dit doen wij op basis van: uw voorkeuren, uitgevoerde markt- en klantonderzoeken en het gebruik van onze website door bezoekers;

 

Het verstrekken van uw Persoonsgegevens ten behoeve van een aankoop is verplicht en een noodzakelijke voorwaarde om met Total-Luxury een overeenkomst te sluiten. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt zal Total-Luxury mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die wij hebben op grond van uw overeenkomst of kunnen wij u niet goed in staat stellen om aan uw eigen verplichtingen te voldoen.

 

Bewaartermijnen

Uw gegevens worden bewaard tot zeven jaar na het doen van een aankoop ten behoeve van analyse doeleinden en commerciële doeleinden zoals suggesties herhaalaankoop.

 

Verstrekking aan derden

Total-Luxury zal in bepaalde gevallen, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze Privacy Verklaring zijn opgenomen, persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen.

 

Koopovereenkomst:

 • Postorderbedrijf, voor het bezorgen van jouw order;
 • Ateliers, ook buiten de EEG, voor het maken van jouw order op maat;
 • Stoffeerders, voor het uitvoeren van de werkzaamheden volgens de koopovereenkomst;

Wanneer het product online gekocht is ook:

 • Hostingpartij van de website inclusief de developer;
 • Betaalprovider, voor het verzorgen van betalingen en terugbetalingen;
 • Reviewpartner, voor het uitnodigen van klanten voor een review van het gekochte product.

 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

 

Nieuwsbrief

Wij kunnen u, indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail onze nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht u geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief. Ook kunt u uw afmelding doorgeven aan onze klantenservice.

 

Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van cookies. Cookies maken het onder andere mogelijk om gepersonaliseerde aanbiedingen van Kwantum op externe websites te tonen, dus op websites die niet van Kwantum zijn. Wij kunnen aan de hand van cookies zien welke advertenties op externe websites aan u zijn getoond en of u ze hebt bekeken of niet. Wilt u meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring.

 

Cookies accepteren

Als u alle functionaliteiten op onze website wil gebruiken is het nodig dat u onze cookies accepteert. Bij uw eerste bezoek ziet u  een venster waarmee je de cookies kunt accepteren. Dit doet u door de melding te sluiten of door verder te gaan op onze website.

 

Afmelden cookies

Wilt u onze cookies verwijderen of wilt u voorkomen dat cookies überhaupt op uw computer komen? Bekijk dan op Google hoe je cookies uitschakelt in Internet Explorer, Firefox, Safari en Google Chrome.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Total-Luxury hecht grote waarde aan de beveiliging van Persoonsgegevens. Wij zijn bovendien op grond van de wet verplicht om te zorgen voor een deugdelijke beveiliging van uw Persoonsgegevens. Om die reden hebben wij – onder meer en waar passend – de volgende passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van jouw Persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens worden gepseudonimiseerd en datadragers versleuteld;
 • Hantering van een goed wachtwoordenbeleid;
 • Het inrichten van autorisaties;
 • Persoonsgegevens worden opgeslagen op servers onder adequate beveiliging, worden gehost bij leveranciers waarmee Total-Luxury een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten;
 • Verwerking van Persoonsgegevens dient wordt geregistreerd in een register;
 • Het is mogelijk om te allen tijde de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen;
 • Het inrichten van een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de getroffen beveiligingsmaatregelen;
 • Het is mogelijk om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de Persoonsgegevens tijdig te herstellen;

 

SSL

Total-Luxury maakt gebruik van gecertificeerde SSL verbindingen (het Secure Socket Layer - Protocol) voor de website tijdens het bestelproces en alle contactformulieren.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt dan kunt u deze te allen tijde wijzigen in uw account. U kunt op www,Total-Luxury.nl  inloggen in uw account. Ook kunt  u bij onze klantenservice terecht indien u inzage wenst in de gegevens die wij van u hebben geregistreerd en voor het verwijderen of eventuele correcties indien deze gegevens foutief of onvolledig zijn.

 

Total-Luxury.nl12. Slotbepalingen
12.1. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Total-Luxury is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing met uitzondering van de regels van het internationaal en het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (CISG).

 

 

 

Leveringsvoorwaarden

Levering vindt binnen 1-2 werkdagen plaats na ontvangst van betaling, tenzij anders wordt aangegeven.

U ontvangt een bericht per e-mail, zodra uw bestelling is verzonden.

 

Verzendkosten Buiten Nederland

Europa Zone 1

België, Luxemburg, Denemarken (excl. Faeröer Eilanden en Groenland), Duitsland, Frankrijk

(incl. Corsica en Monaco), Italie (excl. San Marino en Vaticaanstad), Oostenrijk, Spanje

(incl. Balearen, excl. Canarische eilanden), Verenigd Koninkrijk (excl. Gibraltar en Kanaaleilanden)

en Zweden.

 

Pakket - maximale afmeting 100 x 50 x 50 cm.

0 - 2 kg. - 13,00 euro.

2 - 5 kg. - 19,50 euro.

5 - 10 kg. - 26,00 euro.

10 – 20 kg. - 34,00 euro.

 

Do you need more information?

We advise you kindly to send us an e-mail: total-luxury@outlook.com